top of page

"ImproAction vol.2"

Członkowie oraz wolontariusze naszej Fundacji współtworzyli project "ImproAction vol.2", w Berlinie. Projekt odbywający się w terminie 5-15.01.2018, miał na celu wytworzenie innowacyjnych narzędzi włączenia społecznego, aktywizacji obywatelskiej poprzez metody improwizacji oraz dramy. Skupiał młodych ludzi- pracowników młodzieżowych, liderów społeczności lokalnych oraz wolontariuszy zaangażowanych w działania pozarządowe z 10 państw europejskich.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

The aim of this publication is to support You with exploration on various innovative tools and methodologies which can be used for efficient facilitation nowadays and could foster inclusive learning p

Please find the attached publication from our project "Facilitation Roadmap". The aim of this publication is to support You with generic facilitation guidelines, improving Your skills and knowledge in

bottom of page