top of page

Nasz zespół

Zespół Fundacji Młodzi dla Europy tworzą młode osoby, jednak niezwykle doświadczone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej. 

Członkowie oraz wolontariusze Fundacji działają w ramach aktywizacji społecznej zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, lokalnie, jak i na polu międzynarodowym.

Zespół Fundacji tworzy bezpieczne środowisko integracji międzykulturowej oraz międzypokoleniowej, tworząc i wdrażając projekty oparte na promowaniu wiedzy na temat praw i wolności człowieka, włączenia społecznego, walki z rasizmem, ksenofobią, agresją, w ramach aktywności opartych na edukacji doświadczalnej, nauce holistycznej, metodach teatralnych, dramowych, improwizacyjnych, organizacji warsztatów artystycznych i kreatywnych.

bottom of page