top of page

"LET(LearnEducateTeach)meTRY"

W dniach 4.09. - 10.09.2018, zorganizowaliśmy szkolenie pracowników młodzieżowych w ramach projektu "LET(LearnEducateTeach)meTRY" (projekt finansowany ze środków programu Erasmus +). Było to drugie spotkanie w ramach rocznego przedsięwzięcia. Celem naszego projektu był rozwój pracowników młodzieżowych i wytworzenie w nich świadomości odnośnie pojęcia kultury i jej wymiarów, podejść stosowanych w zakresie edukacji pozaformalnej, rozwiązywania problemów i konfliktów w kontekście międzykulturowym, a także rozwinięcie kluczowych kompetencji na bazie metodologii, zaczerpniętej z edukacji pozaformalnej.


W spotkaniu wzięło udział 2 trenerów i 28 uczestników z Polski, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, Macedonii, Węgier, Francji, Bułgarii, Rumunii, Cypru oraz Malty.


Podczas tygodniowego spotkania w Wiśle, nasi uczestnicy dokonali podsumowania ich działań w ramach fazy lokalnej, która miała miejsce pomiędzy dwoma, międzynarodowymi spotkaniami. Była to okazja do podzielenia się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami, a także do wymiany swoich spostrzeżeń i omówienia wyzwań, które ciągle stoją przed organizacjami partnerskimi w kontekście pracy w środowisku międzykulturowym. W ramach szkolenia, uczestnicy projektu pracowali również nad nowymi metodami i narzędziami pracy, sprzyjającymi włączeniu społecznemu młodzieży z mniejszymi szansami, które następnie zostały przetestowane i omówione w gronie pracowników młodzieżowych i trenerów.

Szkolenie w Wiśle było również bardzo dobrą okazją do zapoznania się z lokalną kulturą i folklorem. Uczestnicy naszego projektu wzięli udział w kolacji regionalnej, podczas której mieli możliwość spróbować tradycyjnych potraw i pogłębić wiedzę na temat beskidzkiego folkloru. Mieli też okazję uczestniczyć w corocznej imprezie dożynkowej w Wiśle, która w tym roku miała status Dożynek Wojewódzkich. Uczestnicy mogli podziwiać tradycyjne stroje regionalne beskidzkich górali, zobaczyć folklor i popróbować beskidzkich specjałów.

Podczas szkolenia, uczestnicy projektu przygotowali również aktywności i warsztaty dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym i dla lokalnej społeczności w Krakowie. Wspólne zajęcia były cennym doświadczeniem i niezwykłym przeżyciem dla obu stron, pełnym pozytywnych emocji, ale także wzruszeń.
1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

The aim of this publication is to support You with exploration on various innovative tools and methodologies which can be used for efficient facilitation nowadays and could foster inclusive learning p

Please find the attached publication from our project "Facilitation Roadmap". The aim of this publication is to support You with generic facilitation guidelines, improving Your skills and knowledge in

bottom of page