top of page

Englishman in Youth Work

Nasza Fundacja zrealizowała w Poroninie, w dnia 12.04.2018 – 19.04.2018, szkolenie pracowników młodzieżowych "Englishman in Youth Work" w ramach Programu Erasmus +.


W naszym międzynarodowym spotkaniu wzięło udział 2 trenerów oraz 28 uczestników z Polski, Turcji, Macedonii, Litwy, Włoch, Rumunii, Węgier, Francji, Bułgarii, Grecji oraz Hiszpanii.

Szkolenie zostało stworzone przy współpracy ze wszystkimi partnerami dla pracowników młodzieżowych, z naszych instytucji, w celu pogłębienia oraz wzrostu świadomości odnośnie ich umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami (IT), w kontekście przygotowania i wdrażania międzynarodowych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem programu Erasmus+: Młodzież.

Celem szkolenia było m.in.: - Wyposażenie 28 pracowników młodzieżowych w narzędzia i kompetencje związane z tematyką, narzędziami i instrumentami dotyczącymi prawidłowego i efektywnego wdrażania projektu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem akcji KA1 Erasmus+, w języku angielskim - Stworzenie ram współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz młodzieży, szczególnie z mniejszymi szansami poprzez odkrywanie możliwości oferowanych przez program Erasmus+ - Pogłębienie i rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim wśród pracowników młodzieżowych - Poznanie, zgłębienie oraz przetestowanie w praktyce specyficznego słownictwa projektowego używanego w szczególności w projektach Erasmus+: Młodzież - Zapewnienie możliwości dzielenia się instrumentami I narzędziami, które partnerzy wykorzystują do stworzenia pozytywnego wpływu na społeczności lokalne - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych pracowników młodzieżowych, poprzez wypracowanie wspólnych narzędzi pełniejszego uczestnictwa - Wypracowanie i zaznajomienie uczestników z innowacyjnymi metodami rozpowszechnienia rezultatów projektów za pomocą nowoczesnych narzędzi IT (programy, obróbka wideo-graficzna) - Przedstawienie pozytywnych stron i zagrożeń, które daje realizacja projektów międzynarodowych - Wypracowanie postaw pewności siebie oraz umiejętności tworzenia, wdrażania oraz ewaluacji projektów w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w ramach Erasmus+: Młodzież - Promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego - Wzmocnienie poczucia inicjatywy u młodych ludzi, szczególnie o mniejszych szansach - Wspieranie osób pracujących z młodzieżą do wspierania osób młodych, w szczególności poprzez promowanie mobilności i współpracy między zainteresowanymi stronami


W ramach ośmiodniowego spotkania, uczestnicy wzięli udział w wielu zajęciach. Szkolenie rozpoczęło się od zajęć integracyjnych, dzięki którym zbudowano pozytywną atmosferę i zgraną, międzynarodową grupę. Uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat programu Erasmus+ oraz certyfikatu Youthpass.


W kolejnych dniach, pracownicy młodzieżowi, podzieleni na dwie grupy, brali udział w zajęciach językowych i zajęciach z zakresu IT. Wzięli również udział w grze miejskiej, a także spotkali się z przedstawicielami lokalnej organizacji pozarządowej. W ramach szkolenia, uczestnicy mogli również podzielić się swoim doświadczeniem i wymienić dobrymi praktykami, a także wzięli udział w open space.


W ramach szkolenia, pracownicy młodzieżowi spotkali się z młodzieżą ze szkoły w Nowem Bystrem, gdzie podzieleni na 5 międzynarodowych grup, wykonywali zadania, związane z pracą z grupami młodych ludzi o mniejszych szansach, wykorzystując kompetencję języka angielskiego oraz komunikacji niewerbalnej. Podczas szkolenia zostały zorganizowane wieczory międzykulturowe oraz Erasmus+ BBQ.
2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

The aim of this publication is to support You with exploration on various innovative tools and methodologies which can be used for efficient facilitation nowadays and could foster inclusive learning p

Please find the attached publication from our project "Facilitation Roadmap". The aim of this publication is to support You with generic facilitation guidelines, improving Your skills and knowledge in

bottom of page