top of page
baim-hanif-pYWuOMhtc6k-unsplash.jpg

Fundacja

Młodzi dla Europy

Moc tkwi w działaniu

Nasze aktywności

Fundacja wdraża zarówno międzynarodowe, jak i lokalne projekty, oparte na edukacji doświadczalnej oraz podejściu holistycznym.

Organizuje szkolenia dla pracowników młodzieżowych oraz edukatorów osób dorosłych i dzieci, w zakresie włączenia społecznego, aktywizacji międzypokoleniowej.

Tworzy międzynarodowe i lokalne warsztaty artystyczne, teatralne, improwizacyjne, dramowe, skierowane zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

O nas...

Nasza Misja

Fundacja Młodzi dla Europy została założona w 2014 roku, w celu wyrównywania szans społecznych grup o mniejszych szansach, tworzenia podstaw otwartego społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, czy wyznawane wartości.

Działania Fundacji skupiają się wokół tworzenia bezpiecznego środowiska tolerancji, akceptacji rówieśniczej, walki z przejawami dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeniami, głównie na bazie warsztatów opartych na edukacji doświadczalnej, nauce holistycznej oraz bazującej na tworzeniu oddolnych działań.

Jednym z nadrzędnych celów Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy o istotności praw człowieka, wzajemnego szacunku i integracji międzypokoleniowej/ międzykulturowej.

Grupy docelowe

Nasza Fundacja prowadzi projekty i aktywności nastawione na aktywizację społeczno-ekonomiczną zarówno młodzieży, pracowników młodzieżowych, osób dorosłych oraz dzieci i ich rodziców. Walczymy z dyskryminacją na tle rasowym, społecznym, wiekowym. Nasza Fundacja kieruje swoje działania również na integrację międzypokoleniową, stworzenie aktywnego społeczeństwa obywatelstwa i postaw demokracji uczestniczącej.

akson-1K8pIbIrhkQ-unsplash.jpg

Młodzież

Fundacja umożliwia aktywne tworzenie przez młodzież własnych inicjatyw, aktywizuje ich w ramach międzynarodowych i lokalnych warsztatów, otwierając możliwości zarówno rozwoju, jak i eksploracji międzykulturowej.

Dorośli

Fundacja wspiera i aktywnie angażuje osoby dorosłe, w tym seniorów, edukatorów dorosłych, nauczycieli, rodziców oraz opiekunów. Dając im możliwość zarówno rozwoju kompetencji zawodowych, jak i doskonalenia umiejętności osobistych.

ben-white-qDY9ahp0Mto-unsplash.jpg

Dzieci

Nasza Fundacja dbając o integrację międzypokoleniową stawia sobie za cel pracę "u podstaw" z najmłodszymi, organizując dla nich kreatywne warsztaty oparte na działaniach artystycznych, teatralnych. Dodatkowo wspomagając proces integracji dzieci z ich rówieśnikami z innych kultur.

Napisz do nas!

Pytania?

Dziękujemy! :)

bottom of page